ETGB Hakkında Gümrük Mevzuatı Değişikliği

ETGB Hakkında Gümrük Mevzuatı Değişikliği

Değerli Müşterimiz,

29 Haziran 2019 tarihinde, 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Tasımacılığı, Seri No:6) ile posta ve hızlı kargo tasımacılığına ilişkin yürülükte olan mevcut tebliğde (Seri No:4) bazı değişiklikler yapılmıştır.

14 Temmuz 2019 itibarıyla, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan, brüt ağırlığı 300 kilogramı ve beyan değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen ihracat gönderilerinin kolaylaştırılmış usulde (ETGB) ihracatı tarafımızca sizin adınıza yapılabilecektir.

İthalat gönderileriyle ilgili yapılan değişiklikle, aynı kişiye (gerçek veya tüzel) 1 ay içerisinde gelen en fazla 5 gönderi muafiyetten faydalanabilecek, ETGB'li şekilde beyan edilerek sizlere teslimatı sağlanabilecektir.

Buna ek olarak, yeni düzenleme ile ETGB kapsamında gümrükten çekimi yapılmış gönderilerin teslimatı sırasında T.C. kimlik numarası veya vergi numarası belirtilmesi zorunludur. Bu bilgiler tamamlayıcı bir beyan şeklinde ETGB beyanımıza eklenerek tarafımızca gümrük idaresine bildirilecektir.

Saygılarımızla,